top of page

Album hay 1964 (Ep. 54)


1964. BBC lần đầu cho ra mắt chương trình Top of the Pop, bệ phóng (và cũng là cửa marketing đại chúng gần như duy nhất ở Anh) cho rất nhiều band nhạc rock và progressive sau này. Chẳng hạn như mỗi khi có ca khúc lọt vào top 40s, thì BBC sẽ phát bài của band trên TVs. Hồi đó TV ở Anh đâu như chỉ có 4 kênh, nên khả năng được quần chúng nghe nhạc của mình rất cao.


1. The Rolling Stones - 12 X 5 (blues rock) 2. The Beatles - A Hard Day’s Night (pop rock) 3. Bob Dylan - The Times They Are A-Changin’ (folk/blues) 4. The Kinks - Kinks (rock and roll) 5. Muddy Waters - Folk Singer (blues) 6. The Beach Boys - All Summer Long (pop rock) 7. Dusty Springfield - A Girl Called Dusty (soul/jazz) 8. The Animals - The Animals (blues rock) 9. Chuck Berry - St. Louis To Liverpool (blues/rock and roll) 10. Sam Cooke - Ain’t That Good News (funk/soul) 11. The Beatles - Beatles For Sale (rock and roll) 12. The Rolling Stones - The Rolling Stones (rock) 13. Nina Simone - Folksy Nina (funk/soul) 14. Marvin Gaye - Hello Broadway (soul/r&b) 15. Frank Sinatra - It Might As Well Be Swing (swing) 16. Simon & Garfunkel - Wednesday Morning, 3 A.M. (folk rock) 17. Manfred Mann - The Five Faces Of Manfred Mann (blues) 18. Nina Simone - In Concert (soul) 19. Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan (folk) 20. Marvin Gaye & Mary Wells - Together (funk/soul) 21. Andy Williams - The Great Songs From My Fair Lady And Other Broadway Hits (jazz) 22. Dusty Springfield - Stay Awhile - I Only Want To Be With You (pop) 23. Manfred Mann - The Manfred Mann Album (blues rock) 24. Joan Baez - Joan Baez/5 (folk) 25. The YardBirds - Five Live Yardbirds (blues rock)


Hẹn gặp lại!

52 views

Recent Posts

See All
bottom of page